Grado en Administración y Dirección de Empresas

VENDRELL VILANOVA, ANA MARIA

Categoría: COLABORADOR/A
Perfil académico: Doctorado
Departamento: ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección electrónica: anna.vendrell@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
MU en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 1 PRÁCTICAS EXTERNAS
MU en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 1 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
MU en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 1 VALORACIÓN DE EMPRESAS Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 2 FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Doble Titulación:Grad en Derecho y Grado en ADE 2 FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Doble Titulación: Grado en Ingeniería Informática y Grado en ADE 3 FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 3 FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 3 FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 4 PRÁCTICAS EXTERNAS EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 PRÁCTICAS EXTERNAS EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble Titulación:Grad en Derecho y Grado en ADE 5 PRÁCTICAS EXTERNAS EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Doble Titulación:Grad en Derecho y Grado en ADE 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble Titulación: Grado en Ingeniería Informática y Grado en ADE 5 PRÁCTICAS EXTERNAS EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Doble Titulación: Grado en Ingeniería Informática y Grado en ADE 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO

Investigación

Grupo de investigación: Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i empresa emprenedora (CARENFA)
Proyectos de investigación Fecha inicio Fecha fin Investigadores principales
Impacte de la implantació de l'Euro en els diferents agents econòmics de l'àrea d'influència de Lleida 01/06/2000 31/05/2002 ANTONIO COLOM GORGUES
Disseny i implementació d'una eina per a mesurar la incidència de les metodologies d'aprenentatge i els hàbits d'estudi en el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs dels graus de dret i Adm 01/06/2009 31/05/2011 MARIA JOSE PUYALTO FRANCO
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
Adaptació específica del pràcticum de la UdL en les noves titulacions de grau 01/10/2008 30/09/2010 JOSE LUIS GALLIZO LARRAZ
Disseny, implementació i avaluació d'una matriu d'avaluació de les competències adquirides en el pràcticum de les titulacions de la Facultat de Dret i Economia i de l'Escola Politècnica Superior 22/10/2010 21/10/2011 ANA MA. VENDRELL VILANOVA
La gestió electrònica de les pràctiques externes: Disseny i implementació del seu espai dins la web dels centres i la seva interconnexió al campus virtual de les titulacions de la Facultat de Dret i E 28/02/2012 27/02/2013 ANNA TENA TARRUELLA
Tesis Año Dirección
La optimización de la estructura de capital de la empresa: un modelo práctico de trade-off y su validación empírica 2012 Ana Vendrell Vilanova; José Luís Gallizo Larraz
La dinámica de la estructura de capital. Evidencia para las empresas industriales españolas 2007 Cuéllar Fernández, B; Monclús Guitart, R.
Publicaciones Año Autores Tipo
Las pràcticas acadèmicas en empresa en la universidad de Lleida: revisión de resultados y trayectoria 2019 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Acta congrés
Prácticas externas: valoración de los empleadores 2019 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Perfil competencial de los estudiantes de Prácticas Académicas externas contratados en las empresas colaboradoras 2018 Vendrell Vilanova, A.; Moltó Aribau, M. i Tena Tarruella, A. Article d'investigació
Estudio de las competencias profesionales mejor valoradas de los estudiantes de ade contratados y perspectivas de futuro 2018 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Sistemas de información en las prácticas tuteladas en empresa en la Universidad de Lleida. 2017 Vendrell Vilanova, A.; Moltó Aribau, M. i Tena Tarruella, A. Acta congrés
Evaluación por competencias: informe final del progreso competencial 2017 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Evaluación por competencias: informe final del progreso competencial 2017 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Acta congrés
Desarrollo del proceso integral de evaluación por competencias en las prácticas académicas externas de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la Universitat de Lleida. Especial referencia a los 2016 Moltó Aribau, M.; Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. Article d'investigació
Diseño del Informe Final de Evaluación por competencias en las prácticas académicas externas 2016 Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. i Moltó Aribau, M. Article d'investigació
Evaluación del Progreso competencial en las prácticas académicas 2016 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna y Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Análisis de la situación financiera y de rentabilidad de la empresa familiar leridana. 2016 Sánchez, L; Vendrell, A Article d'investigació
El endeudamiento de las empresas catalanas: evidencia en el contexto de crisis actual. Período 2008-2012 2015 Vendrell Vilanova, Ana Document científic-tècnic
Evaluation compentency-based in Internship: especial reference to evalution rubric and final reports 2015 Moltó M, Tena A, Vendrell A. Acta congrés
Integral do praticum projeto dos relatórios de avaliação 2015 Moltó M, Tena A, Vendrell A. Capítol de llibre d'investigació
Competency based assesment in practicum: designing evaluation reports 2015 Moltó M, Tena A, Vendrell A. Capítol de llibre d'investigació
Análisis de los resultados de la Evaluación por competencias de las prácticas externas curriculares. 2015 Vendrell Vilanova, Anna; Tena Tarruella, Anna i Moltó Aribau, Marga Capítol de llibre d'investigació
Evaluación por competencias en el practicum: informes de evaluación y informe para los alumnos 2014 Moltó, M., Tena, A y Vendrell, A Capítol de llibre d'investigació
An empirical aplication of the Trade-Off model for companies in the Dow Jones Industrial Average 2014 Gallizo, J.L.; Vendrell, A.; Salazar, M. Article d'investigació
Definición de los indicadores de evaluación por competencias en la materia de prácticum 2014 Vendrell Vilanova, A.; Tena Tarruella, A. y Moltó Aribau, M. Article d'investigació
La financiación de la empresa familiar leridana 2013 Sánchez L, Vendrell L. Article d'investigació
El finançament de l'empresa familiar lleidatana 2013 Vendrell, Anna; Sánchez, Laura Article d'investigació
Optimal capital structure: A trade-off model and its empirical testing 2013 Salazar,M.; Vendrell,A. Article d'investigació
Cròniques setmanals del X Concurs de Simulació Borsària 2013 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
Fonaments de Finançament (Estudis Grau en ADE) 2013 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Ownership change and banking efficiency in the new EU members 2013 Moreno, Jordi; Gallizo, José Luís; Salvador, Manuel Editor llibre d'investigació
Optimal Capital Strucutre: A Trade-Off Model and its Empirical Testing 2013 Salazar, Manuel; Vendrell, Anna Editor llibre d'investigació
The persistence of return on assets: differences between industries and differences between firms 2013 Saladrigues, Ramon; Gallizo, José Luís; Gargallo, Pilar; Salvador, Manuel Editor llibre d'investigació
DISSENY D’UNA MATRIU D’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN EL PRACTICUM DE LES TITULACIONS DE LA FACULTAT DE DRET I ECONOMIA I DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 2012 Anna Vendrell Vilanova, Anna Tena Tarruella, Marga Moltó Aribau, Joan Monyarc Callizo, Anna Soldevila Benet, Gemma Filella Guiu Acta congrés
El espacio Europeo de Educación Superior y la educación por competencias 2012 Puyalto Franco, M. Jose, Gomez, Padial,Castillo, Toldrà Roca. Acta congrés
El espacio Europeo de Educación Superior y la educación por competencias 2012 Puyalto Franco, M. Jose; Gomez, M. Jesús; Padial, Adoración; Castillo, Mercé; Toldrà Roca, M. Dolors; Armengol, Teresa; Tenna, Anna; Vendrell, Anna. Publicació electrònica
Incidència de les metodologies docents i dels hàbits d'estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels Graus de la Facult 2012 Armengol Rosinés, M.T; Castillo Solsona, M; Gómez Adillon, M.J; Tena Tarruella, A; Vendrell Vilanova, A. Acta congrés
The persistence of return on assets: differences between industries and differences between firms 2012 José Luís Gallizo Larraz; Gargallo, Pilar; Saladrigues Solé,Ramon; Salvador, Manuel Editor llibre d'investigació
Eficiencia bancaria en costes. ¿Existe convergencia en la UE ampliada? 2012 Moreno Gener, Jordi; José Luís Gallizo Larraz; Salvador, Manuel Editor llibre d'investigació
Fonaments de Finançament (Estudis Grau en ADE) 2012 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2012 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
WP New trends in accounting and management 2012 José Luís Gallizo Larraz;Oriol Amat i Salas;Leonor Fernandes Ferreira;Stuart McLeay;Ricard Monclús Guitart;Joaquim Rabaseda Tarres;Ramon Saladrigues Solé i Ana M. Vendrell Vilanova Editor llibre d'investigació
Cròniques setmanals del IX Concurs de Simulació Borsària 2012 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
Direcció Financera I (Estudis de ADE) 2012 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Diseño de una matriz de evaluación de las competencias en el practicum de las titulaciones de la facultad de derecho y economía y de la escuela politécnica superior 2012 Moltó M, Soldevila-Benet A, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Diseño de una encuesta electrónica para medir la incidencia de las metodologías de aprendizaje y los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de los Grados de Derecho y ADE de 2012 Puyalto, M.J; Armengol, M. T; Castillo, M; Gómez, M.J; Padial, A; Tena, A; Toldrà, D; Vendrell, A. Acta congrés
Las pymes industriales españolas y su endeudamiento. Conocimiento de sus determinantes estructurales. 2012 Vendrell Vilanova, Ana Article d'investigació
Cròniques setmanals del VIII Concurs de Simulació Borsària 2011 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
De la enseñanza al aprendizaje. El cambio de sentido 2011 Carmen Iglesias, Rosa M. Gil, Ramon Rourera (Eds.) Paquita Santiveri, Maria José Puyalto, Teresa Armengol, Mercè Castillo, Cristina Chocarro, Ana Tena, Anna Vendrell Llibre d'investigació
Adaptación específica del practicum de la UdL en las nuevas titulaciones de grado 2011 Vendrell Vilanova Anna, Tena tarruella, Anna i altres Acta congrés
Disseny d'una matriu d'avaluació de les competències adquirides en el pràcticum de les titulacions de la faculatat de Dret i Economia i de l'escola politècnica superior de la Universitat de Lleida 2011 Vendrell Vilanova Anna; Filella Guiu, Gemma; Moltó Aribau, Marga; Monyarch Callizo, Joan; Soldevila Benet, Ana; Tena tarruella, Anna; Acta congrés
Adaptació específica del pràcticum de la UdL a les noves titulacions de grau 2011 Vendrell Vilanova Anna; Tena Tarruella, Anna; Molto Aribau, Margarita; Balcells, Mercè i altres Acta congrés
Direcció Financera I (Estudis de ADE) 2011 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2011 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Competitive Positioning of Spanish Agricultural Cooperatives 2011 José Luís Gallizo Larraz;Oriol Amat i Salas;Leonor Fernandes Ferreira;Stuart McLeay;Ricard Monclús Guitart;Joaquim Rabaseda Tarres;Ramon Saladrigues Solé i Ana M. Vendrell Vilanova Editor llibre d'investigació
WP New trends in accounting and management 2011 José Luís Gallizo Larraz;Oriol Amat i Salas;Leonor Fernandes Ferreira;Stuart McLeay;Ricard Monclús Guitart;Joaquim Rabaseda Tarres;Ramon Saladrigues Solé i Ana M. Vendrell Vilanova Editor llibre d'investigació
Fonaments de Finançament (Estudis Grau en ADE) 2011 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
El patrón de endeudamiento de las empresas industriales españolas 2011 Vendrell Vilanova, Ana Llibre d'investigació
Direcció Financera I (Estudis de ADE) 2010 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Enquesta sobre rendiment acadèmic. Projecte MQD-2009 2010 Vendrell Ana; Tena Tarruella i altres Pàgina web docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2010 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Estudio Evaluativo y competencial de las prácticas profesionalizadoras en la titulación de Empresarialtes y de Administración y Dirección de empresas 2010 Vendrell-Vilanova A, Tena-Tarruella A. Article d'investigació
Cròniques setmanals del VII Concurs de Simulació Borsària 2010 Vendrell A, Sabi X. Article en diari
Inicidència de les metodologies docents i dels hàbits d’estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels graus de la Facul 2010 Armengol Rosinés MT, Castillo Solsona M, Gómez Adillón MJ, Tena A, Vendrell A. Acta congrés
Measuring Service Quality in Sport Management An Application of the SERVQUAL Scale 2010 José Luís Gallizo Larraz;Oriol Amat i Salas;Leonor Fernandes Ferreira;Stuart McLeay;Ricard Monclús Guitart;Joaquim Rabaseda Tarres;Ramon Saladrigues Solé i Ana M. Vendrell Vilanova Editor llibre d'investigació
Impacto de la metodología docente en el rendimiento académico de los estudiantes de primer curso. Resultados preliminares de un sondeo realizado en la UdL 2010 Tena Tarruella, Anna; Vendrell Vilanova, Anna; Iglesias Carmen; Chocarro Cristina y otros Acta congrés
Direcció Financera I. Llicenciatura en ADE. Teoria i exercicis 2010 Vendrell Vilanova, Ana Llibre docent
Adaptació específica del practicum de la UdL en les noves titulacions de grau 2010 Vendrell Vilanova Anna; Tena tarruella, Anna i altres Acta congrés
Direcció Financera I (ADE) 2009 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2009 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Diseño e implementación del prácticum de ADE de la Universidad de Lleida 2009 Tena A, Sabi X., Vendrell A, Acta congrés
Direcció Financera I. Teoria i exercicis 2009 Vendrell Vilanova, Ana Llibre docent
Cròniques setmanals del VI Concurs de Simulació Borsària 2009 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
La decisión de endeudamiento y los factores de mayor relevancia. Una aplicación empírica en la empresa industrial española 2009 Vendrell,A. Article d'investigació
La rellevància de la política de dividends. 2008 Vendrell, A. i Càmara, X. Capítol de llibre docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2008 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Cròniques setmanals del V Concurs de Simulació Borsària 2008 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
Direcció Financera I (ADE) 2008 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
El sistema de prácticas profesionalizadoras en la titulación de Empresariales y de Administración y Dirección de Empresas 2008 Vendrell, A. i Tena, A. Acta congrés
El programa de prácticas profesionalizadoras en la titulación de Empresariales y de Administración y Dirección de Empresas 2008 Vendrell, A. i Tena, A. Acta congrés
La dinámica de la estructura de capital. Evidencia para la empresa industrial española 2008 Vendrell,A. Article d'investigació
Cost de capital de les diferents fonts de finançament 2008 Vendrell, A. i Càmara, X. Capítol de llibre docent
La dinámica de la estructura de capital. Evidencia para las empresas industriales españolas 2008 Vendrell, A. Publicació electrònica
L'estructura de capital. La decisió d'endeutament. 2008 Borràs, F. X. i Vendrell, A. Capítol de llibre docent
Cròniques setmanals del IV Concurs de Simulació Borsària 2007 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
Direcció Financera I (ADE) 2007 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2007 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Factores determinantes de los patrones de financiación de las empresas Pyme industriales españolas 2006 Gallizo Larraz, J. L. i Vendrell Vilanova, A. Capítol de llibre d'investigació
Cròniques setmanals del III Concurs de Simulació Borsària 2006 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2006 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Direcció Financera I (ADE) 2006 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Cròniques setmanals del II Concurs de Simulació Borsària 2005 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
Direcció Financera I (ADE) 2005 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2005 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Proceso de adaptación del euro a la empresa: análisis aplicado a la economía de Lleida 2004 Cristóbal, E.; Codina, J.; Colom, A.; Sabi, J.; Saladrigues, R.; Tena, A.; Vendrell, A. Traducció llibre investigació
Cròniques setmanals del I Concurs de Simulació Borsària 2004 Vendrell, A. i Sabi, X. Article en diari
Procés d'adaptació de l'euro a l'empresa: anàlisi aplicada a l'economia de Lleida 2004 Cristóbal, E.; Codina, J.; Colom, A.; Sabi, J.; Saladrigues, R.; Tena, A.; Vendrell, A. Llibre d'investigació
Direcció Financera I (Estudis de ADE) 2004 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Direcció Financera I (Estudis Ciències Empresarials) 2004 Vendrell, A. Publicació electrònica docent
Análisis Financiero de las Pymes. Dificultades de Acceso a la Financiación 2003 Gallizo JL, Vendrell A. Capítol de llibre d'investigació
La comparación de las Cuentas Anuales de las empresas Europeas. ¿Son las Centrales de Balances un instrumento válido? 2001 Sabi, J.; Saladrigues, R.; Tena, A. y Vendrell,A. Article d'investigació
El euro y la empresa: nivel de adaptación de la moneda única en la gestión empresarial 2001 Cristóbal E, Codina J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
El nuevo marco de actuación de las Instituciones de Inversión Colectiva 2000 Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Una nota sobre las características de las Pymes que padecen racionamiento de crédito bancario 2000 Vendrell,A. Article d'investigació
Política de gestión y costes en la empresa agraria: un caso aplicado 1999 Tena, A. y Vendrell,A. Article d'investigació
Efectos del nuevo tratamiento fiscal sobre la rentabilidad de los fondos de inversión 1999 Sabi J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Un nuevo impulso para la actividad de capital riesgo 1999 Vendrell, A. Article d'investigació
Depósito a plazo o fondo de inversión. Estudio de su rentabilidad a partir del nuevo tratamiento fiscal 1999 Sabi J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació