Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (70%), Castella (25%), Anglès (5%)

Places

125

Coordinació

Prof. Anna Vendrell Vilanova fdet.coordgade@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

El grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'ofereix té un enfocament generalista resultat de les reflexions realitzades amb representants d'institucions privades i públiques de l'entorn i les manifestades en les enquestes d'inserció laboral i les recollides en el Pla Estratègic de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET).

Lleida i el seu entorn es caracteritza per una estructura empresarial de petita i mitjana empresa, fet que aconsella una formació àmplia perquè el futurs titulats tinguin una visió general del funcionament d'una empresa. D'aquesta manera, els graduats tindran la capacitat per cobrir diferents necessitats de gestió que es puguin plantejar quan s'incorporin a qualsevol empresa del territori. Dins d’aquest enfocament generalista s’ha considerat adient oferir una especialització en emprenedoria mitjançant la possibilitat de cursar el Minor en Emprenedoria. Metodològicament s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives, l'orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa) i la mobilitat acadèmica nacional i internacional, alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca (treball de fi de grau).