Grau en Administració i Direcció d'Empreses

GUARDIOLA PASTOR, MARIA INES

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: agnes.guardiola@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 LITERATURE AND CINEMA IN ENGLISH
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 LITERATURE AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT WORKSHOP
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 LITERATURE AND CINEMA IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 LITERATURE AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT WORKSHOP
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU